Famke

Welkom op onze website.

​

Wednesday, March 20, 2019

Spring has begun, the most beautiful season of the year.

Early in the spring everything starts moving in nature.

Everything that was hidden comes back to life.

Buds bud, birds sing, court each other and build a nest,

chicks and lambs see their first light.

​

I have adjusted our website a bit with some nice pictures.

Woensdag 20 maart 2019  

 De lente is begonnen, het mooiste seizoen van het jaar.

Vroeg in het voorjaar komt er in de natuur van alles in beweging.

Alles wat verborgen was, komt weer tot leven. 

Knoppen ontluiken, vogels fluiten, maken elkaar het hof en bouwen een nest. 

Kuikentjes en lammetjes zien hun eerste levenslicht.

​

Ik heb onze website er een beetje op aangepast met enkele mooie foto’s.

De merel heeft haar nest gereed en zal binnenkort haar eieren gaan leggen.

The blackbird has finished its nest and will be laying its eggs soon.

3 mei 2019, zes week later

18 april 2019:                                                        Nieuw leven “of the Scenic Landscape”  

Vanmorgen werden we blij verrast met de geboorte van twee lammetjes bij de Nederlandse Landgeiten in ons weiland.

April 18, 2019: New life "of the Scenic Landscape"

This morning we were pleasantly surprised with the birth of two lambs at the Dutch Land Goats in our pasture.

“of the Scenic Landscape”

Welsh Springer Spaniels: